PERSPEKTÍVA - JAZYKOVÁ ŠKOLA - LANGUAGE SCHOOL

Prieskum spokojnosti

Hlavné menu

O Perspektíve

Firemné kurzy

Preklady a tlmočenie

Home »  Štúdium

Prieskum spokojnosti

Vaše údaje
Meno
Adresa
Email / Telefón
1. Rozširovanie slovnej zásoby
tempo
zameranie
2. Použitá metodika
explicitnosť vo vysvetľovaní gramatiky
osvojovanie gramatiky
korigovanie chýb
3. Správanie lektora
správanie k  poslucháčom :
lektor je ako pedagóg:
4. Učebné pomôcky
kvalita
5. Moje očakávania boli splnené na %:
  100%   90%   80%   70%   60%  
6. Prostredie, v ktorom kurzy prebiehali
 
7. V štruktúre výučby by som dal prednosť väčšej miere
 
8. Pre budúci šk. rok navrhujem zmeny v :
 
doplniť
vynechať
v inom

Member Login

Prostredníctvom našej klientskej zóny máte možnosť pristupovať k neverejným informáciám výsledkoch našej práce..

Váš login

Vaše hesloKontakt


PERSPEKTÍVA SK s.r.o.
Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.: +421-905-746 072
info@perspektiva-ls.sk