PERSPEKTÍVA - JAZYKOVÁ ŠKOLA - LANGUAGE SCHOOL

Jazykový audit

Hlavné menu

O Perspektíve

Firemné kurzy

Preklady a tlmočenie

Home »  Firemné kurzy

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca realizujeme testovanie a následné zaradenie poslucháčov do skupín:

  • A1 úplný začiatočník
  • A2 komunikuje jednoducho a rozumie základné štandardné situácie, ale s ťažkosťami
  • B1 vytvára jednoduché vety a chápe pointu konverzácie, používa základné časy, ale má ešte problémy s komplexnou gramatikou a nerozumie všetko
  • B2 komunikuje bez problémov , ale robí občas chyby
  • C1 komunikuje veľmi dobre, avšak sú situácie, keď mu chýba špecializovaná slovná zásoba
  • C2 komunikuje plynule a rozumie všetko


Typy auditu

Primárny : skladá sa z písomnej časti, na základe výsledkov zaraďujeme poslucháčov do jednotlivých vedomostných skupín.
Tento typ testu predchádza výučbe vo firmách

Komplexný : testujú sa všetky typy zručností - čítanie, písanie(gramatická časť + kompozičná časť), počúvanie sprostredkovaného text a konverzácia.

Odborný : testuje sa predovšetkým komunikácia zameraná výlučne na profesnú terminológiu. Vhodný pri požiadavkách na konkrétnu
pracovnú pozíciu.

«späť

Member Login

Prostredníctvom našej klientskej zóny máte možnosť pristupovať k neverejným informáciám výsledkoch našej práce..

Váš login

Vaše hesloKontakt


PERSPEKTÍVA SK s.r.o.
Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.: +421-905-746 072
info@perspektiva-ls.sk