PERSPEKTÍVA - JAZYKOVÁ ŠKOLA - LANGUAGE SCHOOL

Profil firmy

Hlavné menu

O Perspektíve

Firemné kurzy

Preklady a tlmočenie

Home »  O Perspektíve

Profil firmy

Čo Vám prinesie spolupráca s nami?


  • Schopnosť pokryť lektorskou sieťou celé územie Slovenska a tak dodávať kurzy vo všetkých požadovaných mestách a lokalitách.
  • Vysoká odborná erudovanosť lektorov
  • Vysoká miera flexibility lektorov
  • Detailné administratívne spracovanie všetkých relevantných dát, napr. účasti na kurzoch, výsledky testov...
  • Špeciálne pripravené prieskumy spokojnosti účastníkov kurzu, ktoré dovoľujú priebežné vylepšovanie výučby, úrovne lektorov a zohľadnenie potrieb frekventantov kurzov
  • Informovanie zodpovedných pracovníkov zákazníka o výsledkoch týchto prieskumov
  • Fakturovanie podľa reálne odučených hodín
  • Ceny, ktoré zohľadňujú dlhodobosť a objem obchodnej spolupráce
  • Po ukončení kurzu Certifikát jazykovej školy Perspektíva SK
  • Po úspešnom absolvovaní skúšky Certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

 


Member Login

Prostredníctvom našej klientskej zóny máte možnosť pristupovať k neverejným informáciám výsledkoch našej práce..

Váš login

Vaše hesloKontakt


PERSPEKTÍVA SK s.r.o.
Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.: +421-905-746 072
info@perspektiva-ls.sk